Priester

Anthony De Mello Biografie, Leven, interessante feiten

Anthony De Mello Biografie, Leven, interessante feiten

Anthony De Mello, 4 september, geestelijk leraar, auteur en spreker Anthony de Mello werd geboren op 4 september 1931 in wat toen bekend stond als Bombay (tegenwoordig Mumbai) in India van Frank De Mello en Louisa Casellino, hij werd geboren in een Katholiek gezin en vanaf jonge leeftijd streefden ernaar jezuïet te worden....

Angelus Silesius Biografie, Leven, interessante feiten

Angelus Silesius Biografie, Leven, interessante feiten

Angelus Silesius, 25 december, Mysticus en religieuze dichter Angelus Silesius werd geboren als Johann Scheffler in Breslau, Silesius dat destijds deel uitmaakte van het Duitse Habsburgse rijk, Silesius werd geboren in een familie die het Lutherse geloof praktiseerde, en Silesius werd gedoopt op de 25 december 1624....

Abbe Pierre Biografie, Leven, interessante feiten

Abbe Pierre Biografie, Leven, interessante feiten

Abbe Pierre, 5 augustus, Een vooraanstaande Franse humanitaire, katholieke priester Abbe Pierre wijdde zijn leven als dienaar voor de behoeftigen, daklozen en de vluchtelingen, een Messias van de daklozen, hij richtte de Emmaüs-beweging op in 1949 om de zaak van de kansarmen te helpen, arm deel van de samenleving, in het bijzonder de ontheemden en de verlaten mensen....